Placeholder Image

Coaching

Et intensivt og effektivt én-til-én samarbeid. Du lærer deg selv bedre å kjenne. Du kommer til å ta nye valg. Du vil oppleve å bli utfordret og anerkjent og at det er igjen plass til deg i livet ditt. Resultatet er mindre støy og bedre fokus.

Sammen jobber vi metodisk med å utvikle din indre styrke og mentale utholdenhet.

Hvilket mål er det egentlige målet? Hvilke oppgaver betyr noe? Hva trenger du å fokusere på? Hva er distraksjoner som egentlig ikke skal kreve din tid? Ved å sette disse tingene i system, finner vi metoder som frigjør tid og tankekraft.

Effekten av dette er ofte handlekraft. Noe som gjør deg til en bedre leder, en verdifull kollega og et friere menneske.

Coaching er ingen "quick-fix". Det krever innsats og forpliktelse fra oss begge. Minimum lengde for coaching er fire sesjoner, fordelt på fire måneder. Hver sesjon varer i to timer. Vi møtes på kontoret mitt i Bygdøy Allé 2 i Oslo, eller digitalt.

Prisen for fire sesjoner: 26.400 kr. (eks. MVA). Mange av mine klienter får investeringen dekket av sin arbeidsgiver. Ta kontakt dersom du ønsker å snakke med referanser.

Ta kontakt

Hvordan lykkes når vi er flere?

Høyt presterende grupper og team er et konkurransefortrinn. Ikke bare skaper de eksepsjonelle resultater, de er også kilde til motivasjon, inspirasjon og trivsel.

Uavhengig om det gjelder en ledergruppe, en avdeling, et tverrfaglig team eller en hel seksjon –  når vi blir flere utvikler gruppen en egen dynamikk. Å skape effektive, vellykkede team er ingen lett lederoppgave.

Leve Lede Levere™ er et intensivt lederutviklingsprogram for grupper. Målet er å øke samarbeidet på tvers, skape motivasjon og sørge for at alle får brukt sitt potensial og opplever trivsel og engasjement.

Programmet består av fire heldagssamlinger kombinert med coaching av hver deltaker mellom samlingene.

Ta kontakt for et individuelt tilpasset tilbud.

Ta kontakt

Foredrag: Be a Maker, not a Chaser

Statistisk sett har livet aldri vært bedre. Vi lever lenger. Vi bygger større ting. Vi reiser lenger. Ja, som moderne mennesker vi har mer av alt. Bortsett fra én ting: Tid.

Jo mer vi prestere jo mindre tid har vi tilgjengelig for det som virkelig betyr noe for oss: vår helse, våre nære og kjære og våre interesser.

Vi ønsker å gjøre en forskjell på jobben og hjemme men kommer aldri helt i mål. Det er aldri nok tid og alltid mye mer vi skulle ha gjort.

Det kan føles som om vi er fanget i et gap mellom det livet vi lever akkurat nå, og det livet vi innerst inne vet vi er kapabel til å leve.

For å flytte oss på den andre siden av gapet og utnytte vårt potensial trenger vi et skift i både tanker og handlinger. Istedenfor å gjøre mer må vi gjøre noe annet. Vi må gå fra å være Chaser til å bli en Maker.

Foredraget til Elke samler det beste fra positiv psykologi, nevrovitenskap og prestasjonsforskning. Elke inspirerer til handling og deler verktøy og erfaringer for hvordan leve livet mindre som Chaser og mer som Maker - en reise som gir oss ansvar for våre tanker, våre handlinger og viktigst av alt vår tid.

Foredraget kan holdes på norsk eller engelsk.

Oi, dette var eit bra foredrag!

Du veit du har vore med på noko spesielt når dette er det du får høyre etterpå.

For det var spesielt. Spesielt bra. Kanskje fordi vi hadde eit ørlite behov for ein psykolog-time alle saman etter dette siste halve året. Ein coach som kunne leie oss vidare framover. Elke Rønningen er begge deler, og ho fekk oss til å følgje med i halvannan time tysdag føremiddag.

Nådelaus prioritering av tid

Rønningen viste oss korleis vri hovudet og tankegangen for å hjelpe oss sjølv med levetips. Spesielt ville ho at tilhøyrarane skulle bli bevisste på korleis vi brukar tida vår.

– Å bruke tida på feil ting, gjer folk utbrente!

Ho mana oss til å evaluera relasjonar og aktivitetar. Både på jobb og privat. Ho ville vi skulle spørja oss sjølv: Kor mykje bidreg det du gjer til at du trivs?

– Ver nådelaus i prioriteringane! Då får du energi! Stå for dei vala du gjer, og du skal sjå på at du får sjølvtillit!

– Skaff deg ei alarmklokke!

Dei mest konkrete tipsa vi fekk handla om mobiltelefonen.

  1. Slutt å bruke mobiltelefonen til vekking om morgonen. Alarm på telefonen gjer at svært mange går rett vidare til epost-appen eller let seg bombardere av nyheiter.
  2. Slå av varsler på mobilen. Det får tanken du var inne på til å forsvinna.

– Hjernen kan ikkje multitaske. Mitt råd er å gi seg selv fokustid der du slår av, og legg opp til å få tid utan støy og varsler, sa Rønningen.

Dagens intensjon

Rønningen lærte oss omgrepet «intensjonell planlegging». Det å leggje ein plan for veka, ein plan for kvar dag. Å bestemme seg for å gjera noko som for deg gjer dagen god. Ikkje for å gje deg sjølv dårleg samvit om det ikkje går, men for å ha ein plan.

– Dette øver opp hjernen til å vise at du har kontroll over dagen. Legg mobilen utanfor soverommet, kjøp deg ei alarmklokke til nattbordet, gå rett i dusjen og sett intensjonen for dagen. Og så kan du sjå på mobilen, råda Rønningen til.

Frukostforedraget 27. oktober var eit samarbeid mellom NAV region vest og Vest Næringsråd.

Anders Ekanger, kommunikasjonsansvarlig Vest Næringsråd

 

«Fantastisk foreleser”

”Elke Rønningen var fenomenal!!!”

”Fantastisk rolig og sikker foreleser. Skapte den rette stemning for en siste samling og jeg likte oppgavene som ble utdelt. Hun var også̊ flink i å bruke både stemme, video og oppgaver for å formidle til oss.”

Veldig lærerike dager med inspirerende foreleser.”

”Interessant stoff, og flink foreleser”-

”Elke Rønningen var super!”

”En rollemodell :)


Fantastisk!
 Kom med gode svar på spørsmål fra deltagerne. Svarene var ofte relatert til vår hverdag. Elke er flink;) «

Powered by Kajabi