Placeholder Image

Psykologstart

Psykologstart er en plan for samtaleterapi utviklet for deg som står overfor en akutt utfordring i livet og ønsker å drøfte den med en profesjonell samtaleparter.

Psykologstart passer for utfordringer som:

  • Stress og utbrenthet
  • Ønske om å gjennomføre lifstilendringer
  • Utfordinger på jobben
  • Relasjonsutfordringer / konflikter
  • Behov for re-orientering og finne ny mening

Struktur:

Inntakstime (90 min): Bli kjent, sette mål og stake ut kurs for samarbeidet.

5 påfølgende timer (60 min): Jobbing med dine konkrete utfordringene og mål.

Pakke pris: 12.650 kr.

Psykologtimer

Enkelt timer for deg som allerede har en etablert relasjon til meg, eller som ønsker å teste samtaleterapi før du satser videre.
 
Pris per sesjon (90 min): 2.900 kr
Pris per time (60 min): 1.950 kr
 

Jeg har ikke driftsavtale med det offentlige eller trygderefusjon. Men det finnes flere private helseforsikringer som dekker opp til 10 psykologtimer.

Kickstart

Kickstart er en intensiv én-til-én coaching pakke med målet om å hjelpe deg tette gapet mellom der du er akkurat nå og der du egentlig ønsker å være.

Sammen jobber vi metodisk med å utvikle din indre styrke og mentale utholdenhet.

Du vil lære teknikker for hvordan bryte gamle handlemønster og etablere nye, hvordan fjerne støy og distraksjoner og hvordan lytte til den indre stemmen som minner deg om at det er noe du ønsker å få til.

Gjennom vårt samarbeid blir du kjent med deg selv på nytt. Hva står egentlig i veien for at du når dine mål og hvorfor? Hvilke tema må du ta tak i livet ditt for å bli den du ønsker å være?

Coaching og mental trening er ingen "quick fix" Det krever innsats og forpliktelse fra oss begge.

Kickstart inneholder 6 sesjoner fordelt på 7-9 uker. Den første sesjonen værer i 1,5 -2 timer og danner grunnlaget for bli kjent og sette målet for vårt samarbeid. De andre sesjonene gjennomføres med én ukes mellomrom og varer i én time.

Hvis ønskelig kan coachingen gjennomføres digitalt.

Prisen for Kickstart er 12.650 kr.

Tilbudet gjelder kun for privatpersoner. Jeg har egne avtaler med bedrifter.

Coaching og mental trening

Enkelt timer for deg som allerede har en etablert relasjon til meg, eller som ønsker å teste coaching og mental trening før du satser videre.
 
Pris per sesjon (90 min): 2.900 kr
Pris per time (60 min): 1.950 kr
 

Tilbudet gjelder kun for privatpersoner. Jeg har egne avtaler med bedrifter.

Hvordan lykkes når vi er flere?

Høyt presterende grupper og team er et konkurransefortrinn. Ikke bare skaper de eksepsjonelle resultater, de er også kilde til motivasjon, inspirasjon og trivsel.

Uavhengig om det gjelder en ledergruppe, en avdeling, et tverrfaglig team eller en hel seksjon –  når vi blir flere utvikler gruppen en egen dynamikk. Å skape effektive, vellykkede team er ingen lett lederoppgave.

Leve Lede Levere™ er en 2-timers workshop for teamutvikling. Målet er å øke samarbeidet på tvers, skape motivasjon og sørge for at alle får brukt sitt potensial og opplever trivsel og engasjement.

Metodikken er basert på min artikkel i Ledernytt (klikk på bildet for å laste ned artikkelen).

Ta kontakt for mer informasjon.

Over Gapet. Foredrag

Livet kan leves på to måter. Det livet vi lever akkurat nå, og det livet vi er kapabel til å leve. Der vi er i dag er kjent og trygt - vår trygghetssone. Der vi er kapabel til å være er ukjent og nytt. Dette er vår utviklingssone - vårt potensial.

For at vi utnytter vårt potensial, både på jobben og privat, må vi flytte oss over gapet fra der vi er nå til der vi er kapabel til å være. Dette er slett ingen lett oppgave for det er nettopp de strategiene som har hjulpet oss dit vi er i dag som nå står i veien for at vi kommer oss videre.

Over Gapet er veikart, inspirasjon og verktøykasse. Å realisere vårt potensial og leve vårt beste liv er ikke forbeholdt toppidrettsutøvere, artister eller suksessrike ledere. Muligheten er der for oss alle. Gjennom foredraget lærer du fem konkrete strategier for hvordan gå frem. Reisen over gapet flytter deg fra «jeg burde» til «jeg vil» slik at du realiserer dine mål og lever det livet du er kapabel til å leve.

Foredraget kan holdes på norsk eller engelsk.

Oi, dette var eit bra foredrag!

Du veit du har vore med på noko spesielt når dette er det du får høyre etterpå.

For det var spesielt. Spesielt bra. Kanskje fordi vi hadde eit ørlite behov for ein psykolog-time alle saman etter dette siste halve året. Ein coach som kunne leie oss vidare framover. Elke Rønningen er begge deler, og ho fekk oss til å følgje med i halvannan time tysdag føremiddag.

Nådelaus prioritering av tid

Rønningen viste oss korleis vri hovudet og tankegangen for å hjelpe oss sjølv med levetips. Spesielt ville ho at tilhøyrarane skulle bli bevisste på korleis vi brukar tida vår.

– Å bruke tida på feil ting, gjer folk utbrente!

Ho mana oss til å evaluera relasjonar og aktivitetar. Både på jobb og privat. Ho ville vi skulle spørja oss sjølv: Kor mykje bidreg det du gjer til at du trivs?

– Ver nådelaus i prioriteringane! Då får du energi! Stå for dei vala du gjer, og du skal sjå på at du får sjølvtillit!

– Skaff deg ei alarmklokke!

Dei mest konkrete tipsa vi fekk handla om mobiltelefonen.

  1. Slutt å bruke mobiltelefonen til vekking om morgonen. Alarm på telefonen gjer at svært mange går rett vidare til epost-appen eller let seg bombardere av nyheiter.
  2. Slå av varsler på mobilen. Det får tanken du var inne på til å forsvinna.

– Hjernen kan ikkje multitaske. Mitt råd er å gi seg selv fokustid der du slår av, og legg opp til å få tid utan støy og varsler, sa Rønningen.

Dagens intensjon

Rønningen lærte oss omgrepet «intensjonell planlegging». Det å leggje ein plan for veka, ein plan for kvar dag. Å bestemme seg for å gjera noko som for deg gjer dagen god. Ikkje for å gje deg sjølv dårleg samvit om det ikkje går, men for å ha ein plan.

– Dette øver opp hjernen til å vise at du har kontroll over dagen. Legg mobilen utanfor soverommet, kjøp deg ei alarmklokke til nattbordet, gå rett i dusjen og sett intensjonen for dagen. Og så kan du sjå på mobilen, råda Rønningen til.

Frukostforedraget 27. oktober var eit samarbeid mellom NAV region vest og Vest Næringsråd.

Anders Ekanger, kommunikasjonsansvarlig Vest Næringsråd

 

«Fantastisk foreleser”

”Elke Rønningen var fenomenal!!!”

”Fantastisk rolig og sikker foreleser. Skapte den rette stemning for en siste samling og jeg likte oppgavene som ble utdelt. Hun var også̊ flink i å bruke både stemme, video og oppgaver for å formidle til oss.”

Veldig lærerike dager med inspirerende foreleser.”

”Interessant stoff, og flink foreleser”-

”Elke Rønningen var super!”

”En rollemodell :)


Fantastisk!
 Kom med gode svar på spørsmål fra deltagerne. Svarene var ofte relatert til vår hverdag. Elke er flink;) «

Powered by Kajabi