Personvern og Betingelser

Personvernerklæring

Selskapet ELKE AS (ELKE) org. nr. 919 609 885, tilbyr tjenester innen coaching, lederutvikling, foredrag, kurs, undervisning og digitale tjenester. Ved bestilling og bruk av digitale tjenester innhenter og behandler ELKE personopplysninger om deg.

I denne personvernerklæringen vil vi forklare deg nærmere om hvorfor vi behandler personopplysninger om deg, hvilke opplysninger vi behandler, samt hvordan behandlingen foregår.

For å kunne behandle opplysninger om deg må vi ha et lovlig grunnlag for dette. Vårt behandlingsgrunnlag er ditt samtykke. Dette innebærer at du når som helst kan trekke ditt samtykke tilbake. Dine personopplysninger vil da bli slettet med mindre du ønsker at opplysningene skal overføres til deg. Du har rett til å få dine lagrede data overført i et maskinlesbart format.

Du har også rett til å rette opplysninger om deg som er uriktige eller ufullstendige, samt kreve innsyn i hvilke opplysninger vi til enhver tid har registrert om deg. Du kan når som helst korrigere opplysninger om deg på innloggingssidene på våre nettsider.

Ved bestilling av tjenesten innhenter vi følgende opplysninger:

  • Navn
  • Epostadresse
  • Adresse
  • Telefonnummer

ELKE kan ta kontakt med deg per epost for å gi deg informasjon om kurs og nye tilbud dersom du har samtykket til dette ved bestilling av tjenesten. Du kan når som helst avbestille våre nyhetsbrev.

Ved bruk av tjenesten gjøres det automatisk bruk av informasjonskapsler (”cookies”). Informasjonskapslene gjør bruken av tjenesten lettere ved, som for eksempel, lagre ditt passordet, din progresjon i kurset, eller andre preferanser/innstillinger. Dersom du velger å deaktivere bruken av informasjonskapsler i din nettleser, kan dette føre til redusert funksjonalitet av tjenesten.

ELKE bruker en ekstern leverandør, Kajabi, LLC, (”leverandøren”) som leverer den komplette tekniske plattformen til ELKE sine tjenester. Leverandøren står blant annet for utvikling og teknisk vedlikehold av tjenesten, databehandling, dataprosessering, datalagring og hosting av webløsningen. Leverandøren og eventuelle underleverandører har sluttet seg til avtaleverket “Privacy Shield”, og er dermed forpliktet til å følge særlige regler for beskyttelse av personopplysninger.

Personvernerklæring, databehandleravtale og lisens- og bruksvilkår som ELKE har inngått med leverandøren, og som beskriver nærmere hvordan dine opplysninger blir behandlet av leverandøren, kan leses om her: https://newkajabi.com/policies/. Du kan også få tilsendt disse dokumentene ved direkte henvendelse til ELKE.

Alle registrerte brukere vil bli varslet i forkant ved endringer i denne personvernerklæringen.

Sist oppdatert, 24. juni 2020

 

ELKE AS

Kjøps- og brukervilkår av digitale tjenester

ELKE AS tilbyr nettbasert kurs- og undervistjenester. Tjenesten er levert av selskapet ELKE AS («ELKE»), org. nr. 919609885. Kjøp og bruk av tjenesten er regulert av disse kjøps- og brukervilkårene.

 

 1               Tekniske krav til tjenesten

 Tjenesten er levert via internett og forutsetter standard hastighet, dvs. fra 2-6 Mb per bruker, for å fungere normalt. Tjenesten forutsetter at du har en oppdatert nettleser og at du har akseptert bruk av informasjonskapsler (cookies). Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

 

 2              Forholdet til helselovgivningen

 Tjenesten utgjør ikke helsehjelp etter helsepersonelloven. Tjenesten tilbyr heller ikke medisinske råd, verken om fysisk eller mental helse. Formålet med tjenesten er kun å gi generell informasjon og veiledning om personlig utvikling og livsstilsråd. Tjenesten kan kun brukes som et supplement til helsehjelp i samråd med autorisert helsepersonell. Ved mistanke om at du har et problem som krever medisinsk rådgivning anbefaler vi deg å ta umiddelbart kontakt med autorisert helsepersonell.

 

 3              Abonnements- og betalingsbetingelser

 Ved tegning av abonnement får du den første uken gratis. Prøveperioden kan utvides i forbindelse med kampanjer eller spesielle tilbud som spesifisert på våre nettsider. Ved utløpet av prøveperioden går abonnementet over til et ordinært betalingsabonnement. Vi vil varsle deg ved utløpet av prøveperioden med mulighet til å avslutte abonnementet før det går over til et betalingsabonnement.

 

I tillegg til det løpende abonnementet tilbyr vi også en rekke pakkeløsninger. Pakkeløsningene kan kjøpes i tillegg til abonnement. Abonnementsavgiften betales forskuddsvis per måned. Prisene for de ulike abonnementene og pakkeløsningene fremkommer på nettsidene. Aktive abonnenter vil bli varslet om eventuelle prisendringer eller andre endringer i vilkårene minimum 30 dager i forkant.

 

Alle priser for digitale produkter solgt på nettsiden er inklusive mva.

 

Du mottar en bekreftelse på inngått avtale til din oppgitte e-postadresse etter bestilling, og du mottar da også en kopi av disse vilkårene. Ved bestilling av tjenesten har du akseptert disse vilkårene.

 

  4              Ingen angrerett

 ELKE tilbyr en digital tjeneste som du får tilgang til umiddelbart etter bestilling. Det gjelder derfor ingen angrerett for bestillingen. ELKE tilbyr imidlertid prøveperioder, se punkt 3 over.

 

 5              Oppsigelsesperiode

 Ved oppsigelse løper abonnementet til utløpet av påfølgende kalendermåned. Dersom abonnementet sies opp for eksempel 15. februar vil abonnementet utløpe 31. mars.

 

Avbestilling av tjenesten gjøres på nettsiden. Dersom du har spørsmål om avbestilling kan du kontakte vår kundeservice på [email protected]

 

 6              Feil og oppdateringer av tjenesten

 ELKE tilstreber å gi deg en feilfri tjeneste, men kan ikke garantere at tekniske feil aldri vil oppstå. Tekniske feil og øvrige feil vil bli rettet fortløpende. Opplever du feil ved tjenesten oppfordret vi deg til å ta kontakt med oss umiddelbart.

 ELKE kan foreta oppdateringer og endringer av tjenesten. Dette medfører at tidligere versjoner kan bli utilgjengelige. Dine data vil imidlertid bli lagret og overført til nye versjoner av tjenesten.

 

 7              Rettighetene til tjenesten

 ELKE eier kildekode, brukergrensesnitt, konsept, design og alle immaterielle rettigheter knyttet til tjenesten. ELKE er eier av og har enerett til foretaksnavnet ELKE AS, varemerket Leve Lede Levere, samt tilhørende logo og sekundære forretningskjennetegn.

 Ved tegning av abonnement eller ved kjøp av kurspakker er du gitt en ikke-eksklusiv bruksrett. Bruksretten kan ikke overføres til andre. Bruksretten gir heller ikke rett til å kopiere, modifisere, etterligne, reprodusere eller publisere ELKEs immaterielle rettigheter.

 

 8              Mindreårige

 Tjenesten er ikke beregnet på mindreårige, dvs. personer under 18 år.

 

 9              Personopplysninger

 Ved bestilling av tjenesten vil vi samle inn navn og kontaktopplysninger om deg som kunde. Som bruker av tjenesten vil det bli lagret opplysninger om din progresjon i kursmodulene. Du kan lese mer om dine personvernrettigheter og hvordan vi behandler dine personopplysninger i vår personvernerklæring.

 

 10           Klager og reklamasjon

 Dersom du er misfornøyd med eller ønsker å reklamere på tjenesten ber vi deg til å ta kontakt med vår kundeservice på [email protected] Ved feil med tjenesten kan du blant annet få rett til prisavslag.

 Du har også anledning til å klage til Forbrukerrådet. Se forbrukerradet.no/klageguide/ for nærmere informasjon. Denne klagemuligheten gjelder ikke for profesjonelle kjøpere.

Dersom en kunde ønsker en ekstra kopi av de kjøpsvilkårene kunden har akseptert, vil ELKE oversende slik til kunden på forespørsel.

 

Avtalen er underlagt norsk rett.

 

 11            Kontakt

 Selger og leverandør av tjenesten er ELKE AS, organisasjonsnr. 919609885

ELKE AS er registrert i foretaksregisteret i Norge.

ELKE AS sine kontaktopplysninger er:

Adresse: St. Halvards vei 12, 3186 Horten

E-post: [email protected]

Telefon: 97595467

 

Sist oppdatert, 24. juni 2020

Close

50% Complete

Få 3-Minutters Påfyll

direkte i din innboks. Hver uke. For at du lykkes!