Ukas 3 Minutter

Inspirasjon og faglig påfyll.

Team som lykkes

Oct 15, 2021

 

En kjent amerikansk team-forsker skal en gang ha sagt at den viktigste grunnen for at team mislykkes er at vi bruker teamarbeid når vi ikke hadde trengt det.

Jeg tror han er inne på noe. Når vi ser på vår hverdag og våre arbeidsoppgaver er det mye som ligger i våre egne hender. Og nettopp dette er den største forskjellen fra gruppe til team. Begge jobber gjerne mot et felles mål, men et team, i motsetning til en gruppe, er gjensidig avhengig av hverandre for å lykkes. Skal vi lykkes som team, må alle lykkes.

Men det er en stor forskjell fra å være et team per definisjon og oppføre seg som et team. Det hender at vi sier vi er et team og at vi sier vi er gjensidig avhengig av hverandre men innerst inne vet vi at dette ikke er helt sant. Vi kan få det til selv (dog ikke like bra) hvis vi må.

Å legge skjebnen i andres hender krever nemlig enormt mot og tillit. Det er ikke alle...

Fortsett å lese ...

Høyt presterende team

Sep 24, 2020

 

For rundt 10 år siden gjennomførte Google et forskningsprosjekt med mål om å kartlegge hvilke faktorer som kjennetegner organisasjonens mest suksessrike team. Resultatene, som senere ble kjent under navnet «Project Aristotle», pekte på tre avgjørende faktorer:

 

  • Lik taletid til alle: alle teammedlemmer blir hørt og får taletid.
  • Psykologisk trygghet: teammedlemmene opplever å være akseptert og godtatt av gruppen.
  • Høy sosial sensitivitet: teammedlemmene forsøker å se seg selv fra utsiden og prøver å innta andres perspektiver.

 

Nå som mange team må skape nærhet og samhold, til tross for fysisk avstand, er disse faktorene viktigere enn noensinne.

 

Men jeg har blitt oppmerksom på en fjerde faktor som er avgjørende for at et team løfter seg fra å være velfungerende til å bli høyt presterende:...

Fortsett å lese ...
Close

50% Complete

Få 3-Minutters Påfyll

direkte i din innboks. Hver uke. For at du lykkes!