Ukas 3 Minutter

Inspirasjon og faglig påfyll.

Signaleffekten

Nov 19, 2021

 

Noen mennesker er lettere å lese enn andre. De har hjertet på utsiden av skjorta, og vi får sanntids-informasjon om hva som foregår på innsiden. Andre derimot er vanskeligere å tolke. Det får oss til å tenke: «Var det greit, det jeg sa nå? Er vi enige?» Og kanskje viktigst av alt: «Er alt ok mellom deg og meg?»

 

Selv om kroppsspråk kan være vrient å tolke, så finnes det én objektiv informasjonskilde til hva som foregår på innsiden: det vi gjør.

 

Våre handlinger er alltid et resultat av hva vi tenker og føler. De speiler vårt indre. Og siden det er lett å se hva vi gjør, er vi egentlig alle også lette å lese.  

 

Utfordringen, uansett om vi deler våre beveggrunner med omverdenen eller ikke, er at våre handlinger alltid har en signaleffekt. I en hektisk hverdag, og i mangel...

Fortsett å lese ...

Hovedproblemet med god kommunikasjon

Nov 03, 2019

 

Hovedproblemet med god kommunikasjon er at vi tror det har skjedd.

 

Vi gjør det ikke av vond vilje, vi bare glemmer at god kommunikasjon handler i liten grad om oss selv og i stor grad om de(n) vi snakker med.

For å snu fokus må vi bli kjent med mottakeren, særlig tre ting:

  • Nåværende behov
  • Ønsker/ambisjoner
  • Redsler

Den enkleste veien dit er å lytte mer. Vi alle vet at vi skal lytte mer, det er bare så utrolig vanskelig når hverdagen presser på og vi har en agenda vi skal gjennom.

Derfor trenger du ett verktøy: Speiling.

Gjenta de siste tre ordene fra det den andre sier, eller, hvis det blir rart, gjenta det mest essensielle som vedkommende har sagt.

Nøkkelen er å gjenta – ikke tolke, eller si det med dine egne ord. Gjenta ordrett.

 

Her er oppskriften:

Gjenta hva den andre sier. Pause. Vent (!). La den andre snakke mer. Speil enda en gang. La den andre snakke videre. ...

Fortsett å lese ...
Close

50% Complete

Få 3-Minutters Påfyll

direkte i din innboks. Hver uke. For at du lykkes!