Ut av boksen

 

Kanskje du har fått denne oppgaven før:

 

Tegn fire rette linjer uten å løfte blyanten fra arket og sørg for at det går en strek gjennom alle prikkene (se figuren under).

 
 

 

Det vi etter hvert lærer er at det er umulig å løse oppgaven uten å tegne utenfor den imaginære boksen som dannes av prikkene.

 

Løsningen ser slik ut:

 

 

 

Faktisk kommer ordtaket «å tenke utenfor boksen» nettopp fra denne oppgaven, som ble populær blant forretningskonsulenter allerede på 1970-tallet.

 

Oppgaver som denne blir hyppig brukt til å trene opp kreativ tenkning, men det jeg synes er mest interessant er at de aller fleste av oss automatisk antar at vi skal holde linjen innenfor boksen. Å holde seg innafor er vår grunninnstilling.

 

Når vi føler oss «stuck» i livet er årsaken ofte den samme. Vi har dannet oss antakelser om en imaginær grense vi tror vi må respektere. Vår søken etter løsninger foregår i et mulighetsrom som er altfor lite!

 

Som oftest er det en god grunn for at vi tror dette. Akkurat som vi har lært på skolen å ikke tegne utenfor streken, har vår oppvekst og våre omgivelser farget oss i hva vi anser som innafor og utafor. Innafor pleier å være tryggere.

 

Likevel; følelsen av å være «stuck» er en troverdig indikator på at grensen du har satt rundt ditt mulighetsrom er for tett.

 

Dette gjelder også på jobben. Har du en avdeling som er «stuck», er dette tegn på at gruppen opererer under et sett med antakelser som begrenser deres muligheter for vekst og utvikling.

 

Hva er disse antakelsene?

 

Ja, det er nettopp det vi må finne ut.

 

Spør deg selv eller din avdeling:

 

Hva må jeg (vi) tro om meg selv (oss) og omverden for at dette skal bli mulig?

 

Når vi trosser våre antakelser og våger oss utafor, oppdager vi plutselig at boksen er borte.

 

Ja, at den faktisk aldri har vært der.

 

Til deg som vil leve, lede og levere best mulig.

- Elke

Close

50% Complete

Få 3-Minutters Påfyll

direkte i din innboks. Hver uke. For at du lykkes!