Om tid og pauser

pauser tidsstyring May 20, 2021

 

Jo mer tid vi har, jo mer tid bruker vi.

 

Allerede i 1955 satt professor Cyril Northcote Parkinson ord på fenomenet som senere ble kalt for Parkinsons lov. Denne forklarer hvorfor produktiviteten øker under tidspress. Fristen som nærmer seg med stormskritt tvinger oss til å fokusere på det vesentlige. Vi slår av telefonen, ignorerer e-posten og jobber fordi vi bli ferdig.

 

Tiden vi har frem til fristens utløp, er tiden vi bruker. Jo mer tid vi har, jo mindre press opplever vi. Jo lettere er det å spore av.

 

Parkinsons lov forklarer også hvorfor den vanlige strategien, jeg tar en pause når jeg er ferdig, slår feil. Vi blir nemlig aldri ferdig. Det vil alltid være mer igjen å gjøre.

 

Pauser har et ufortjent dårlig rykte. Når vi først tar dem, følger det gjerne med et snev av dårlig samvittighet. Samvittigheten som minner oss om at vi burde gjøre noe annet: jobbe videre for å bli ferdig.

 

Men nettopp dette er paradokset med pauser. Det er de tidsrommene vi ikke er produktive som er årsaken til vår produktivitet.

 

Istedenfor å planlegge pauser, må vi planlegge hvor mye tid vi skal bruke til jobben. Alt annet er per definisjon en pause.

 

For å gjøre nytte av Parkinsons lov, må vi slutte å se på pauser som en belønning som må fortjenes etter endt innsats. Det er pausen som muliggjør jobben – ikke omvendt.

 

Til deg som vil leve, lede og levere best mulig.

 

- Elke

Close

50% Complete

Få 3-Minutters Påfyll

direkte i din innboks. Hver uke. For at du lykkes!