Om å gjøre feil

læring selvutvikling Feb 26, 2021

 

Vi har alle hørt det: «Vi må lære av våre feil». For at det skal kunne skje, må det være trygt å gjøre feil i utgangspunktet. Vi må vite at vi fortsatt er godtatt og akseptert til tross for at vi har gjort en feil. Først da fører feil til vekst og utvikling.

 

Men hvordan lærer vi egentlig av våre feil? Den typiske måten å gå frem på er å spørre seg selv: Hva kunne jeg ha gjort annerledes?

 

Er egentlig det et så godt spørsmål?

 

Ved å se nærmere på det å gjøre feil, oppdager vi to ting:

 

1) En feil kommer sjeldent alene.

2) Det er sjeldent den første feilen som er graverende.

 

Lasset velter først på grunn av følgefeilene! Og følgefeil er ikke noe annet enn handlinger basert på feil virkelighetsoppfatning (som for eksempel ønsketenkning eller uvitenhet). Jo flere, jo verre.

 

Det betyr at den mest effektive måten å lære av sine feil ikke er å spørre: hva kunne jeg ha gjort annerledes, men heller når burde jeg ha handlet annerledes?

 

På den måten trener vi opp vår tilstedeværelse i øyeblikket og fanger opp tidlige faresignaler.

 

Å lære av våre feil er først og fremst en øvelse i selvutvikling. Vi må gi slipp på ønsketenkning, og tørre å ta innover oss at virkeligheten ikke alltid er som vi skulle ønske.

 

Det momentane ubehaget av å eie virkeligheten får oss til å vokse. Belønningen er færre følgefeil og kanskje at ikke hele lasset velter.

 

Til deg som vil leve, lede og levere best mulig.

 

- Elke

Close

50% Complete

Få 3-Minutters Påfyll

direkte i din innboks. Hver uke. For at du lykkes!