Hvordan være leder når krisen er normalen?

kriseledelse ledelse May 01, 2020

 

Jeg ble ringt av en svært dyktig HR-sjef her om dagen og hun sa til meg: «Elke, nå har det gått over seks uker siden vi begynte med Korona-tiltakene! Hva skal vi si til våre ledere om hvordan de skal lede når krisen har blitt normalen? Det er mange ansatte som er bekymret og ingen vet hvor lenge dette skal vare.»

 

Ja, det var jammen et godt spørsmål. Hvordan skal vi lede når krisen er normalen?

 

Ordet krise kommer fra greske «krisis» og betyr en plutselig forandring, avgjørende vending eller skjebnesvanger forstyrrelse. Vi kan si oss enige i at Korona-pandemien oppfyller kravene i forhold til denne definisjonen.

 

Det som imidlertid er annerledes i dag, er at forandringen ikke er plutselig lenger. Den forstyrrer fortsatt hverdagen, men overraskelsesmomentet er borte.

 

Er vi da ikke i krise lenger?

 

Jo, men den plutselige forandringen har blitt varig. Kanskje vi derfor må heller tenke på vårt fokus og ikke forvente at alt skal bli normalt med det første? Men for å få til det unormale og beherske noe nytt, hva må man være? Finnes det et ord for det? Ja.

 

Vi må være skjerpet. Når jeg googler ordet «skjerpe» finner jeg synonymer som: forsterke, intensivere og forbedre seg. Dette beskriver dagens situasjon og hva vi må gjøre ganske godt.

 

Hvis vi snakker om en ny hverdag som preges av at vi må være skjerpet, legger vi fra oss et ønske om at situasjonen skulle vært annerledes og aksepterer en ny virkelighet.

 

Da går hjernen i problemløsnings-modus. Vi blir kreative. Når vi har mental motstand, derimot, blokkerer vi kreativ problemløsing.

 

Basert på disse refleksjonene har jeg følgende fem råd til HR-sjefen og hennes ledere:

 

 • Forklar til dine ansatte at krisen krever at vi tilpasser oss og lærer noe nytt – for å få til det må vi være skjerpet.

 

 • Snakk med dine medarbeidere om hva det er som gjør (arbeids-)hverdagen mer krevende. Sorter i R-B-B: 
  1. Redsler i forhold til sikkerhet.
  2. Bekymringer i forhold til fremtiden.
  3. Belastninger og utfordringer grunnet situasjonen.

 

 • Brainstorm i fellesskap løsninger og tiltak for R-B-B

 

 • Lag også et felles mål om hva den nye situasjonen skal hjelpe dere som team å bli bedre på. (Velg gjerne noe sosialt som for eksempel å ha det mer gøy sammen)

 

 • Evaluer hver uke i felleskap:
  1. Hvordan ligger vi an i forhold til vårt forbedringsmål?
  2. Har det kommet nye: Redsler, Bekymringer eller Belastninger vi må finne en løsning på?

 

Ditt viktigste verktøy som leder i krevende situasjoner er deg selv. Når du stimulerer til eierskap og kreativ problemløsning skaper dere lagånd og gode mestringshistorier.

 

Dette er vinneroppskriften for høyt presterende team!

 

Til deg som vil leve, lede og levere best mulig.

- Elke

Close

50% Complete

Få 3-Minutters Påfyll

direkte i din innboks. Hver uke. For at du lykkes!