Hvordan finne gode ledere?

ledesle rekruttering Jan 09, 2020

 

Hvilke beslutningskriterier bruker du når du skal finne en god leder? Finnes det noe du kan se etter, utenom den vanlige rekrutteringsprosessen?

Ledelse er et fag som kan læres, men, når visse evner og ferdigheter er på plass, går læringsprosessen så mye enklere.

Typiske ferdigheter du vil se etter i en rekrutterings prosess er godt kjent: kommunikasjon, gjennomføringskraft, et strategisk øye, struktur, det å kunne tenke ut av boksen og evnen til å få med seg de som skal ledes samt øvrige stakeholders i organisasjonen.

Men hva er det første du skal se etter? Før du begynner med rekrutteringen?

God selvledelse.

En person som klarer å lede seg selv vil også være bedre egnet til å kunne lede andre.

Hvorfor?

  • Hovedparten av vår kommunikasjon er nonverbal. God selvledelse kommuniserer gjennom handling, ikke ord.

 

  • Skal du få andre til å strekke seg lengre uten å bli utslitt ut underveis, er det lurt at du har knekt koden selv på hvordan få det til.

 

  • Ledelse blir ofte definert som å skape resultater gjennom andre. Ledelse av andre skjer gjennom påvirkning. Vi må vite hvordan de vi leder lar seg positivt påvirke. Det samme gjelder oss selv. Vi må vite hvordan vi selv fungerer, hva som motiverer oss og hva som får oss til å gå i riktig retning. Dette krever mot og selvinnsikt. Det er kun når du har begynt å forstå hvor krevende det er å løfte deg selv, at du har den nødvendige rausheten og nysgjerrigheten til å finne ut hvordan du kan løfte andre.

 

Lykke til!

Ha en strålende uke.

Til din suksess,

- Elke

Close

50% Complete

Få 3-Minutters Påfyll

direkte i din innboks. Hver uke. For at du lykkes!