Hvordan rydde i kalenderen

 

Forskningen til psykolog og nobelprisvinner Daniel Kahneman har revolusjonert måten vi tenker over vår evne til å ta rasjonelle beslutninger. Vi er nemlig mye dårligere til dette enn vi tror.

 

Kahneman har blant annet kunnet dokumentere at vi lider av kronisk tapsvegring. Hva betyr det? Jo, at det vi har brukt energi på å skaffe oss, vil vi helst ikke gi fra oss. Selv om det rasjonelt sett hadde vært til vår fordel.

 

Nå forstår jeg hvorfor det skaper ubehag å tømme garasjen – eller klesskapet, for den saks skyld.

 

Kan det også forklare hvorfor det er så vanskelig å velge bort aktiviteter hvor tids- og energibruken ikke står i forhold til avkastningen lenger?

 

Det virker nemlig som at når man først har funnet plass til disse i kalenderen, må det en indre kraftanstrengelse til for å fjerne dem. Helst i form av en konkurrerende aktivitet, der gevinsten tydelig overskygger tapet.

 

Men å velge bort noe, rett og slett fordi det ikke lenger tjener oss optimalt, til fordel for en tidslomme er svært vanskelig. Nå vet vi hvorfor.

 

Tapsvegring. En mental skjevhet.

 

Det finnes en løsning. I stedet for å argumentere hvorfor vi burde kvitte oss med eller velge bort noe, kan vi helle spørre oss hva vi hadde vært villige til å bruke av tid, energi og andre ressurser til å skaffe oss eller få gjennomført dette.

 

Still deg dette spørsmålet:

 

Hvis jeg ikke hadde planlagt denne aktiviteten i dag, hvor mye energi fra 1-10 hadde jeg vært villig til å investere for å få det til?

 

Alt lavere enn 8 = eliminering hos meg. Dette skapte pustebesvær i begynnelsen, men jeg har erfart at vi kan trene oss opp i å tåle tapsaversjonen når vi gjentatte ganger har smakt på gevinsten som venter på andre siden:

 

Lommer i livet som gir rom for kreativitet og påfyll.

 

Til deg som vil leve, lede og levere best mulig.

- Elke

 

P.S. Klesskaps- og garasjespørsmålet kan lyde slik: «Hvor mye hadde jeg vært villig til å betale for dette, hvis jeg ikke hadde eid det allerede?»

Close

50% Complete

Få 3-Minutters Påfyll

direkte i din innboks. Hver uke. For at du lykkes!