Hvem vil du være nå?

selvledelse Apr 24, 2020

 

Jeg har en hypotese som sier at vi bruker første halvparten av livet på å lære oss strategier som fører til aksept og tilhørighet. Den andre halvparten av livet bruker vi på å avlære oss disse strategiene. Hvorfor? Jo, for å finne ut hvem vi selv ønsker å være.

 

Dette er en hårreisende grov forenkling av virkeligheten, men konseptet om læring og avlæring har sjeldent feilet meg.

 

Hvorfor er det viktig?

 

Du har kanskje hørt uttrykket «å være in-tune med seg selv». Når vi opplever samsvar mellom våre tanker om oss selv og våre handlinger, da er vi «in tune», da er vi vårt autentiske selv.

 

Det som oftest står i veien mellom oss og vårt autentiske selv, er strategiene vi har tillært oss for å få aksept, anerkjennelse og tilhørighet.

 

Når vi våger (ja, dette krever mot) å begynne prosessen med avlæringen og modifiseringen av disse strategiene, kommer vårt autentiske selv frem.

 

Nå som hverdagen har blitt snudd opp ned, faller mange av triggerne for våre gamle strategier bort. Det oppstår lommer. Lommer som gir muligheten til revurdering og avlæring.

 

Lommer der vi kan spørre oss: hvem vil jeg være nå?

 

Til deg som er klar for å leve, lede og levere best mulig.

- Elke

Close

50% Complete

Få 3-Minutters Påfyll

direkte i din innboks. Hver uke. For at du lykkes!