Høyt presterende team

team teamledelse Sep 24, 2020

 

For rundt 10 år siden gjennomførte Google et forskningsprosjekt med mål om å kartlegge hvilke faktorer som kjennetegner organisasjonens mest suksessrike team. Resultatene, som senere ble kjent under navnet «Project Aristotle», pekte på tre avgjørende faktorer:

 

  • Lik taletid til alle: alle teammedlemmer blir hørt og får taletid.
  • Psykologisk trygghet: teammedlemmene opplever å være akseptert og godtatt av gruppen.
  • Høy sosial sensitivitet: teammedlemmene forsøker å se seg selv fra utsiden og prøver å innta andres perspektiver.

 

Nå som mange team må skape nærhet og samhold, til tross for fysisk avstand, er disse faktorene viktigere enn noensinne.

 

Men jeg har blitt oppmerksom på en fjerde faktor som er avgjørende for at et team løfter seg fra å være velfungerende til å bli høyt presterende: Evnen til å identifisere og takle det til enhver tid mest presserende gruppetemaet.

 

I denne sammenhengen betyr ikke gruppetema den viktigste saken på agendaen. Nei, vi snakker om tema som angår gruppedynamikken. Hvilken overordnet utfordring må teamet løse for å løfte seg videre som gruppe?

 

Typiske gruppetemaer kan være: gjensidig tillit, uheldige posisjoneringer, at enkeltpersoner blir tilbaketrukne og å gjenopplive felles begeistring for og troa på teamets overordnete misjon.

 

For å finne det aktuelle gruppetemaet, still deg selv følgende spørsmål:

 

Hva er den ene utfordringen vi som gruppe må løse, og som ville gjort all videre innsats minst dobbelt så effektiv?

 

Lykkes vi med å finne svar på og mestre dette, er vi på god vei til å skape i Aristoteles ånd ”en helhet som er større enn summen av enkeltdelene.”

 

Til deg som vil leve, lede og levere best mulig.

- Elke

Close

50% Complete

Få 3-Minutters Påfyll

direkte i din innboks. Hver uke. For at du lykkes!