Team som lykkes

team teamledelse Oct 15, 2021

 

En kjent amerikansk team-forsker skal en gang ha sagt at den viktigste grunnen for at team mislykkes er at vi bruker teamarbeid når vi ikke hadde trengt det.

Jeg tror han er inne på noe. Når vi ser på vår hverdag og våre arbeidsoppgaver er det mye som ligger i våre egne hender. Og nettopp dette er den største forskjellen fra gruppe til team. Begge jobber gjerne mot et felles mål, men et team, i motsetning til en gruppe, er gjensidig avhengig av hverandre for å lykkes. Skal vi lykkes som team, må alle lykkes.

Men det er en stor forskjell fra å være et team per definisjon og oppføre seg som et team. Det hender at vi sier vi er et team og at vi sier vi er gjensidig avhengig av hverandre men innerst inne vet vi at dette ikke er helt sant. Vi kan få det til selv (dog ikke like bra) hvis vi må.

Å legge skjebnen i andres hender krever nemlig enormt mot og tillit. Det er ikke alle vi føler vi kan tillate oss selv å være avhengig av for å lykkes. Resultatet er derfor team som fungerer i praksis som arbeidsgruppe.

Men de gangene vi er del av et ekte team, hva skal vi gjøre for at vi alle fungerer optimalt og yter vårt beste? Den største utfordringen er å sette felleskapets behov foran sine egne. Det er ikke de beste som avgjør hvor langt teamet når, men de svakeste! Teamets svakeste ledd setter taket, ikke bare for prestasjon, men også for trivsel, utvikling, samhold og troen på målet.

Ønsker vi ekte, velfungerende team, på jobben (og hjemme) må vi skifte fokus fra måloppnåelse og fremgang til å bygge fundamentet og tette hull. Faglig, personlig og følelsesmessig. Det er først da vi vil tørre å være gjensidig avhengig av hverandre.

 

Resultatet er som fotballtrener Bill Walsh sier:” The score takes care of itself.”

 

Til deg som vil leve, lede og levere best mulig.

- Elke

Close

50% Complete

Få 3-Minutters Påfyll

direkte i din innboks. Hver uke. For at du lykkes!