Signaleffekten

kommunikasjon Nov 19, 2021

 

Noen mennesker er lettere å lese enn andre. De har hjertet på utsiden av skjorta, og vi får sanntids-informasjon om hva som foregår på innsiden. Andre derimot er vanskeligere å tolke. Det får oss til å tenke: «Var det greit, det jeg sa nå? Er vi enige?» Og kanskje viktigst av alt: «Er alt ok mellom deg og meg?»

 

Selv om kroppsspråk kan være vrient å tolke, så finnes det én objektiv informasjonskilde til hva som foregår på innsiden: det vi gjør.

 

Våre handlinger er alltid et resultat av hva vi tenker og føler. De speiler vårt indre. Og siden det er lett å se hva vi gjør, er vi egentlig alle også lette å lese.  

 

Utfordringen, uansett om vi deler våre beveggrunner med omverdenen eller ikke, er at våre handlinger alltid har en signaleffekt. I en hektisk hverdag, og i mangel av komplett informasjon, er det derfor lett for andre å konkludere med at måten vi gjør én ting er måten vi gjør alt!

 

Kanskje handler kommunikasjon mindre om ord og mer om handling? Det kan være utfordrende å dele tanker og følelser, men det er enda vanskeligere å handle slik at andre trekker de rette slutningene om våre beveggrunner.

 

Til deg som vil leve, lede og levere best mulig.

- Elke

Close

50% Complete

Få 3-Minutters Påfyll

direkte i din innboks. Hver uke. For at du lykkes!