Om friheten av å kunne la være

 

Her om dagen sa en venn til meg: «Dette her trenger jeg ikke. Jeg hadde hatt råd, men det kjennes godt å ta seg friheten til å la være.»

 

Jeg måtte gruble over det han sa. Er ikke belønninger en kilde til ytre motivasjon? Den er riktignok ikke så langvarig som indre motivasjon, men når vi tar en titt rundt oss, så ser det ut som om belønninger får de fleste av oss til å gjøre en innsats allikevel.

 

Kanskje var han mer indre motivert? Indre motivasjon kommer fra gleden og mestringsfølelsen vi opplever når vi gjør det vi gjør (og trives med det). Vi trenger ingen ytre belønninger for å holde koken gående.

 

Men han snakket jo ikke om dette heller. Han snakket om motivasjonen som kom av å ikke la seg motivere av en ytre belønning. Friheten av å kunne la være.

 

Altså må vi se motivasjon i et større perspektiv. Det er ikke nok å finne ut hva slags belønning som får mottakeren til å gjøre jobben. Vi må også tenke på hva belønningen signaliserer.

 

Hvordan vi tolker en belønning har med vårt fokus å gjøre. Fokuserer vi på det ytre, motiveres vi av hvordan belønningen får oss til å fremstå for andre. Har vi et indre fokus, er vi opptatt av hvordan belønningen får oss til å fremstå overfor oss selv.

 

Vi kan forstå indre motivasjon på den samme måten. Får vi glede av det vi gjør fordi handlingen fører til aksept og anerkjennelse, eller blir vi motiverte av å gjøre det vi gjør for å leve opp til et indre ideal vi har for oss selv?

 

Jeg tror begge deler er nødvending. Naturen lar oss ikke så lett slippe unna uten at vi søker aksept fra flokken. Likevel lurer jeg på om det ikke er streben etter å uttrykke seg, og være sitt autentiske selv, som er den mest varige kilden til motivasjon.

 

Både ytre og indre belønninger er derfor mest effektive når de forsterker vårt selvbilde. Og når det gjelder motivasjon kan utrolig nok noen ganger et «nei» trumfe et «ja».

 

Til deg som vil leve, lede og levere best mulig.

- Elke

Close

50% Complete

Få 3-Minutters Påfyll

direkte i din innboks. Hver uke. For at du lykkes!