Om å ha troa på seg selv

 

Vi har alle hørt noen si det: Det sitter i hodet. Eller: Bare tenk at du klarer det, så går det bra. Men når vi prøver å følge slike instrukser, blir vi som regel bare frustrert. Det føles uekte og påtatt.

 

Likevel vet vi, innerst inne, at det vi sier til oss selv påvirker hvordan det går. Når vi tror at vi kan få det til, pleier det stort sett å gå bra. Nettopp her ligger kjernen til det hele. Vi må være overbevist om at det vi sier til oss selv stemmer.

 

Hvordan utvikler vi en slik overbevisning?

 

En overbevisning er bare enn en tanke vi har tenkt veldig ofte, men tanker kommer ikke ut av løse lufta. De har sitt opphav i en hendelse som skaper en følelse. Noe som igjen fører til vår tolkning (= tanke). Når vi tenker denne tanken om og om igjen, blir den til en overbevisning.

 

For å ha troa på oss selv må vi altså tilbake til kilden: hendelser.

 

Skal vi ha troa på at vi klarer å oppnå våre drømmer og mål, må vi legge til rette for at vi opplever mestring. Det gjør vi ved å begynne i det små og handle oss oppover. Små seire gir grobunn for nye tanker. Nye tanker lar oss ta tak i større og større mål.

 

Jo mer vi får til, jo lettere blir det å genuint tenke at «dette her kan jeg klare.» Å ha troa på seg selv handler ikke om å lykkes på første forsøk. Det handler om å vite at ved å ta passe små steg kommer vi frem til slutt. Selv om det går opp og ned underveis.

 

Denne overbevisningen kan vi ikke tenke oss til. Ikke alt sitter i hodet. Råmaterialet må vi gå ut og skape først.

 

Til deg som vil leve, lede og levere best mulig.

- Elke

Close

50% Complete

Få 3-Minutters Påfyll

direkte i din innboks. Hver uke. For at du lykkes!