Hvordan endre en kultur?

endring kultur Jul 02, 2021

 

Kultur er et ord som vi møter på ofte. Synlige og usynlige tråder som binder sammen organisasjoner, avdelinger, familier, fotballag, bydeler og folkeslag. Ja, kultur skapes overalt der det er flere enn én som møtes.

 

Jeg definerer kultur som: måten folk som oss gjør ting som dette. Jeg ser på kultur som den sosiale drivkraften bak våre handlinger.

 

Folk som oss signaliserer gruppetilhørighet. Det er oss i markedsavdelingen, vi som heier på Liverpool eller vi i ledergruppen. Ved at den samme gruppen gjentatte ganger gjør ting som dette, skapes det en bestemt type kultur.

 

Handlingene lar gruppens kultur bli synlig for omverden. Men kultur handler også om felles tanker og følelser. Når vi tenker og føler likt danner vi et felles verdigrunnlag, som igjen styrer våre handlinger.

 

Dette må vi være oppmerksomme på når vi ønsker å endre en kultur. For det er én ting å gi folk beskjed om å gjøre X istedenfor Y, men det er noe helt annet å få folk til å tenke og føle X istedenfor Y. Varig kulturendring handler om det sistnevnte.

 

Jeg tror veien dit består av to komponenter. Vi kan gjøre noe annet enn det vi gjorde i går, og på den måten skape nye tanker og følelser gjennom handling. Men vi kan også tenke og føle oss frem ved å være nysgjerrige på hva som egentlig gjør at vi gjør som vi gjør i dag?

 

Kulturskaperen som ønsker endring, tar i bruk begge delene og tenker:

 

Gjør som du skulle ønske alle gjorde, og si det du skulle ønske noen andre hadde sagt.

 

Til deg som vil leve, lede og levere best mulig.

- Elke

 

Close

50% Complete

Få 3-Minutters Påfyll

direkte i din innboks. Hver uke. For at du lykkes!